Ny magisterutbildning i demensvård planeras

Både sjuksköterskor och läkare kan bli magister i demensvård. Nu planerar Stiftelsen Silviahemmet, i samarbete med Karolinska Institutet, att ta fram en motsvarande utbildning för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

– Det blir en tvåårig magisterutbildning och vad vi känner till är det den första i världen med inriktning mot demensvård för dessa båda yrkesgrupper. Efter erlagd examen erhåller man titeln Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut, säger Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef för Silviahemmet.

Silviahemmet och Karolinska Institutet har tidigare samarbetat kring magisterutbildningen för läkare. Den startade 2012 och första kullen Silvialäkare, åtta stycken, utexamineras våren 2015. Magisterprogrammet i demensvård för sjuksköterskor erbjuds av Sophiahemmet Högskola, även det sker i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Fotnot. Sedan 1 januari är fysioterapeuter ny yrkestitel för sjukgymnaster.

Publicerad 2014-02-21
Senast uppdaterad 19 februari 2014 - 10:55Newspage © Svenskt Demenscentrum

 
 
 


Silviahemmet, med Drottning Silvia i spetsen, på studiebesök på Karolinska Institutet. 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår