Medicinkliniker ska fånga upp minnessvikt

Sjukvården i Malmö ska bli bättre på att identifiera patienter med minnesstörningar. Två medicinavdelningar vid Skånes Universitetssjukhus har nyligen infört nya rutiner.

Från och med den första mars ska de båda avdelningarna göra en systematisk genomgång av patienternas läkemedel. Patienterna eller deras anhöriga tillfrågas också om de har noterat minnesproblem. Om svaret blir ja genomför en arbetsterapeut MMSE (MMT) och Klocktest som tillsammans ger en grov uppskattning av personens kognitiva förmågor.

De patienter som diagnosticeras med kognitiv svikt ska i samband med att de skrivs ut från vårdavdelningen få anpassade hjälpinsatser från kommunen. Även primärvården ska göras uppmärksamma på patientens problem. 

– Det är primärvårdens uppgift att utreda patienterna och se till att de får rätt diagnos och med hjälp av en mall ska vi se till att de får uppgifterna som de behöver om patienten, säger docent Lars Stavenow vid Division 1 på SUS i ett pressmeddelande från Region Skåne.

På kort sikt kan de nya rutinerna innebära en ökad belastning på primärvården som redan är hårt ansträngd. Men i slutändan tror Lars Stavenow att det blir ett nollsummespel.

– Studier har visat att det här är patienter som året före sin diagnos söker sig till primärvården fem gånger oftare än andra patienter, säger han.

En nyligen publicerad studie från Malmö visar att mellan 50 till 70 procent av patienter äldre än 60 år som vårdas på en medicinavdelning lider av minnesstörningar. Men det är inte alltid problemen uppmärksammas av vårdpersonalen. Många av dessa patienter far illa i vården eftersom de inte fått rätt diagnos 

– Så länge som patienterna inte får rätt diagnos snurrar de runt i sjukvården utan att få den hjälp de behöver, säger Lars Stavenow.

De nya rutinerna på de båda medicinavdelningarna ska följas upp. Om projektet faller väl ut hoppas Lars Stavenow att rutinerna införs på alla medicinkliniker vid Skånes Universitetssjukhus senast första januari 2014.

Publicerad 2013-03-07
Senast uppdaterad 07 mars 2013 - 09:23Newspage © Svenskt Demenscentrum

 
 
Läs pressmeddelandet »
(nytt fönster) 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår