Juryns motivering

Bästa demensteam i hemstjänsten tilldelas år 2010 Motala hemstödsgrupp för ett genomtänkt, flexibelt arbetssätt, med väl utarbetad samverkan över huvudmannagränserna. Med tydlig värdegrund, kvalitetsindikatorer och ett personcentrerat synsätt verkar Motalas hemstödsgrupp för kontinuitet och trygghet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Teamet har dessutom rutiner för handledning och reflektion för fortlöpande kompetensutveckling och trivsel i arbetet. I fokus för hemstödsgruppen ligger en strävan efter att ständigt utveckla vården och omsorgen med uppföljning och utvärdering som en viktig del i arbetet.

Senast uppdaterad 02 mars 2011 - 16:24 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår