Om projektet Möten med litteratur

  • Möten med litteratur är ett projekt som Regionbibliotek Stockholm, Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum står bakom. Målgruppen är hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
  • Syftet med projketet är att inspirera och stödja bibliotek att ytterligare öppna upp sina verksamheter och bidra till ett demensvänligt samhälle. Målet är att öka kunskapen och förståelsen kring demenssjukdomar, att lokalt bygga nätverk
 och att genomföra olika aktiviteter med och för målgruppen.
  • I projektet deltar bibliotek från åtta kommuner: Oxelösund, Vallentuna, Norrköping, Tierp, Hagfors, Vetlanda, Umeå och Botkyrka.
  • Finansiering sker i huvudsak med medel från Kulturrådet.
Senast uppdaterad 28 maj 2015 - 16:36 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår