Nytt initiativ ska förebygga tvång

Under 2014 kommer Svenskt Demenscentrum ta fram en handbok och en webbutbildning som är baserad på ett australiensiskt material. Det håller på att anpassas till svensk förhållanden och syftet är att lära ut metoder och arbetssätt som kan förebygga tvång och visa hur personal kan hantera svåra situationer i demensomsorgen. Arbetet är ett regeringsuppdrag och sker i samverkan med Handisam, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen.

Publicerad 2013-12-05
Senast uppdaterad 05 december 2013 - 11:30Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår