Övervikt i medelåldern ökar demensrisken

Fetma i medelåldern ökar risken för att utveckla demens senare livet. Hos äldre personer är istället undervikt en riskfaktor för demenssjukdom.

De båda sambanden har vi tidigare skrivit om och bekräftas nu i en översiktsstudie som redovisas i Lancet Neurology och Journal of Alzheimer´s Disease. Forskarna bakom studien, knutna till Sahlgrenska akademin i Göteborg, har sammanställt de senaste tio årens forskning på området. De bygger sina slutsatser på data från 27 olika studier som omfattar sammanlagt 120 000 personer i Europa, USA och Asien.

Forskarna har använt BMI (Body Mass Index) och midjemått för att definiera över- och undervikt. Att det senare visar sig vara en riskfaktor för personer som är äldre än 65 år kan ha flera orsaker.

– En förklaring kan vara att tidiga symtom på demens också bidrar till viktminskning, och på att neurologiska förändringar i smak och lukt påverkar matvanorna, säger professor Deborah Gustafson, som lett studien, i pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Till Lancet Neurology » (nytt fönster)

Till Journal of Alzheimer´s Disease » (nytt fönster)

Publicerad 2014-09-24
Senast uppdaterad 24 september 2014 - 17:30Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår