Rapport om tvångsåtgärder överlämnas till regeringen

Det är hög tid att reglera användningen av tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården. En ny lag bör utformas som säkerställer den enskilde vårdtagarens behov av skydd på ett rättssäkert sätt. Lagen bör omfatta personer med allvarlig kognitiv störning, inte en viss diagnosgrupp. Det är några av slutsatserna i den rapport som Svenskt Demenscentrum idag överlämnar till äldreminister Maria Larsson.

Rapporten heter För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården och är en redovisning av det regeringsuppdrag som Svenskt Demenscentrum fick sommaren 2009. Uppdraget har handlat om att ta fram ett kunskapsunderlag som belyser balansen mellan nödvändiga skyddsåtgärder, som ett led i en god demensvård, och den enskildes behov av integritet. Socialdepartementet har även efterfrågat kunskap om bland annat hur användningen av tvångsåtgärder vid demenssjukdom kan begränsas och internationella erfarenheter av lagstiftning på området.

Läs hela pressmeddelandet »

Ladda ned rapporten För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården (pdf, 98 sid) »

Publicerad 2010-11-01
Senast uppdaterad 07 november 2010 - 20:23Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

 

 

För mer information, kontakta:

Wilhelmina Hoffman
08-690 58 40 • mobil: 070 764 46 26

Lars Sonde
mobil 070 658 01 11

Sven Erik Wånell
08-690 58 09 • mobil: 070-725 03 65

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår