SFK byter namn och hemsida

Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar heter numera Svensk Förening för Kognitiv medicin. I samband med namnbytet har SFK (förkortningen är densamma som tidigare) lanserat en ny webbplats med ett nytt domänamn: www.kognitivmedicin.se

SFK är en akademisk och klinisk kvalitativ oberoende samlad resurs av tvärprofessionella medarbetare. Föreningen verkar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin.

 

Publicerad 2014-02-10
Senast uppdaterad 10 februari 2014 - 12:03Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår