Stockholms satsning på demensteam lovordas

Sedan ett par år tillbaka skjuter Stockholm stad till extra medel till hemtjänstgrupper specialiserade på demens. Satsningen har gett flera goda effekter visar en ny rapport från Stiftelsen Äldrecentrum.

Under 2012 fick 24 nybildade och 10 redan etablerade demensteam inom hemtjänsten dela på nio miljoner kronor, pengar som använts till bland annat kompetensutveckling och regelbunden tid för handledning och reflektion. Satsningen får "tummen upp" av Äldrecentrums utredare Karin Gens och Sven-Erik Wånell.

 – På mycket kort tid lyckades personalen göra stora skillnader med små medel, säger Karin Gens i ett pressmeddelande från Äldrecentrum.

Det som gjorde störst intryck på henne var att alla de anhöriga som intervjuades var otroligt nöjda.

– De som gått från vanlig hemtjänst till specialiserad demensvård upplevde skillnaden som natt och dag.


Specialiseringen har bland annat
lett till bättre kontinuitet. Det har blivit färre personer runt den demenssjuke och en 
starkare relation mellan denne och kontaktmannen. Detta ökar möjligheten att bygga förtroende, menar rapportförfattarna, och därmed att ge vård av god kvalitet.

Äldrecentrumrapporten ”Hemtjänst för personer med demenssjukdom” omfattar tidsperioden juni 2012 till mars 2013. Stockholms stads satsning på demensteamen, som både är kommunala och privata, fortsätter även under 2014. Hur beroende är teamen av stimulansmedlen från äldreförvaltningen?

– Det är svårt att säga, ambitionen är överlag att fortsätta utan detta extra anslag. Men det finns givetvis en risk att man börjar spara på verksamheten, kanske genom att minska tid för reflektion och handledning för personalen. Sådana förändringar kan givetvis komma att påverka kvaliteten, säger Karin Gens till Svenskt Demenscentrum. 


Karin Gens efterlyser tydligare
kvalitetskrav från äldreförvaltningen. Utförare som erbjuder "hemtjänst specialiserad på demens" bör leva upp till vissa kriterier när det gäller till exempel kontinuitet och utbildning av personal. Biståndshandläggarna bör också ges en mer aktiv roll. Genom valfrihetslagstiftningen (LOV) ska de ju i princip hålla sig neutrala och inte styra brukarnas val av utförare. 

– Men när det gäller gruppen med demenssjukdom har biståndshandläggaren en viktig uppgift när det gäller att vägleda omsorgstagarna till dessa specialiserade hemtjänstgrupper, säger Karin Gens.

Magnus Westlander

Publicerad 2014-01-31
Senast uppdaterad 30 januari 2014 - 14:59Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

Karin Gens
Karin Gens, utredare

 

 

Läs pressmeddelande »
(nytt fönster)

Ladda ned rapport »

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår