Stereotyp mediebild av demenssjuka

De norska mediernas framställning av demens är stereotyp. Det visar sjukgymnasten Linda Gjøras masterarbete vid Nordic School of Public Health (NHV).

Bild på Linda GjöreLinda Gjøra, som analyserat norska tidningsartiklar om demens under 2010, menar att bilden av dementa i media är alltför entydig.

– Dementa framställs som en homogen grupp vilket bidrar till en stereotyp och stigmatiserande bild, säger Linda Gjøra på NHV:s webb.

Personer med demens bör i större grad presenteras med sina individuella skillnader och olika faser av sjukdomen, om ett mer demensvänligt samhälle ska uppnås, menar hon.

Nordic School of Public Health sorterar under Nordiska ministerrådet.

Ladda ned Linda Gjøras masterarbete » (pdf, 53 sid)

 

 


Publicerad 2012-02-16
Senast uppdaterad 16 februari 2012 - 18:35Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår