Vardagstekniken besvärlig för demenssjuka

Dagens fjärrkontroller och bankomater är svåra att hantera för demenssjuka. Ny forskning från Karolinska Institutet behandlar bl a hur vardagstekniken kan anpassas till denna grupp.

Det är arbetsterapeuten Lena Rosenberg som i sin doktorsavhandling jämfört tre grupper: äldre personer med kognitiv svikt (MCI), äldre med mild till medelsvår demens samt äldre utan känd kognitiv nedsättning. Resultaten visade att användningen av vardagsteknik försvårades redan vid en mindre försämring av den mentala förmågan (MCI). Följden blir att möjligheterna att vara delaktiga i aktiviteter i hem och samhälle minskar.

Resultaten talar för att teknik för personer med demens bör vara enkel att använda, flexibel, intelligent, icke-stigmatiserande och estetiskt tilltalande för användaren. Särskilt viktigt, betonar Lena Rosenberg, är det som tekniken kommunicerar i den direkta användningen eftersom personer med demenssjukdom ofta har svårigheter att komma ihåg instruktioner. Teknik som designas eller förskrivs till personer med MCI eller demens bör därför ha ett gränssnitt som stödjer användarens interaktion med tekniken.

Avhandling
Navigating Through Technological Landscapes/Views of people with dementia or MCI and their significant orders. Institutionen för neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institutet.
Till avhandlingen »

Publicerad 2009-10-19
Senast uppdaterad 19 oktober 2009 - 12:58Newspage © Svenskt Demenscentrum

bild på Lena Rosenberg
Lena Rosenberg, arbetsterapeut & med dr

 

Läs intervju med Lena Rosenberg på Swedish Brain Power » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår