Bemanningsregler skjuts upp minst ett år

De nya bemanningsreglerna för landets äldreboenden skjuts upp minst ett år. Socialstyrelsen ska hålla utbildningar för handläggare och beslutsfattare innan föreskrifterna träder i kraft under 2015.

De nya reglerna, som skulle börjat gälla den 1 januari nästa år, tydliggör vad som gäller för att leva upp till socialtjänstlagen, bland annat att det måste finnas personal dygnet runt och att bemanningen ska vara anpassad efter varje äldre persons behov.

Reglerna togs ursprungligen fram för personer med demenssjukdom men uppdraget kom senare att utvidgas och omfatta alla som bor i särskilda boenden. Socialstyrelsen vill införa båda regelverken som ett enda paket, något som myndigheten uppger vara en orsak till att de nya reglerna införs senare.

– Det är viktigt att införa hela regelverket samtidigt för att samma bestämmelser ska gälla personer med demenssjukdom och andra äldre på äldreboenden. Det handlar ju ofta om personer som bor vägg i vägg på samma boenden. Det kommer också att göra det enklare för kommunerna att tillämpa reglerna, säger Erik Höglund, avdelningschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Föreskrifterna har  väckt motstånd hos kommunpolitiker och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Därför har Socialstyrelsen bjudit in SKL till ett samarbete med start nu i höst kring hur kvaliteten inom äldreomsorgen kan följas upp. I uppföljningen ingår frågor om just bemanningen.

Många kommuner har dessutom uttryckt att de behöver mer tid på sig att förbereda sig inför att kunna leva upp till föreskrifterna.

– En samsyn kring regelverket är nödvändig för att få det att fungera. Den här tiden vill vi därför använda till att förbättra kommunernas förutsättningar att leva upp till lagstiftningen. Vi behöver få till stånd en bra äldreomsorg tillsammans med kommunerna, inte i strid med dem, säger Bitte Fritzon, enhetschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen kommer under första delen av 2014 anordna utbildningar som vänder sig till handläggare och beslutsfattare på äldreboenden. Vid utbildningen kommer exempel på kommuner som redan bemannar sina äldreboenden utifrån de nya reglerna att lyftas fram. 

Parallellt fortsätter arbetet med att färdigställa föreskrifterna som gäller alla äldreboenden. Förslaget ska sedan skickas på remiss.

Publicerad 2013-09-10
Senast uppdaterad 23 augusti 2012 - 16:48Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår