Det ska vara lätt att handla

Dagligvaruhandeln börjar få upp ögonen för kunder med kognitiva nedsättningar. Snart publiceras ett kunskapsmaterial för att hjälpa butiker göra det lättare att handla för personer med demenssjukdom.

varukorgStressigt, svårt att hitta och alldeles för många intryck. Det är bara några problem som personer med demenssjukdom möter när de ska handla. Många blir helt beroende av anhöriga för sina inköp. Men små insatser kan göra stor skillnad. Det visar ett kunskapsmaterial som Myndigheten för delaktighet snart publicerar och som Svenskt Demenscentrum varit med om att ta fram.

– Vi vill erbjuda dagligvaruhandeln en större kunskap och medvetenhet om vilka hinder personer kan möta när de handlar. Det går att göra mycket med enkla medel och vi vill visa hur butikspersonal kan påverka personers vardag i positiv riktning, säger Monica Rydén, projektledare och utredare på Myndigheten för delaktighet (MFD).


Kunskapsunderlaget är ett led
i arbetet med att skapa ett demensvänligt samhälle. I Sverige beräknas 160 000 personer ha en demenssjukdom och de flesta av dem bor hemma. Att handla är för många en betydelsefull aktivitet som dessutom kan stärka självkänslan. Att det går att underlätta inköpen visar exempel från andra länder.

I England har konceptet Slow Shopping lanserats. Idén fick dottern till en alzheimersjuk kvinna när hon upptäckte alla svårigheter som mamman mötte i affärerna. Matvarukedjan Sainsbury prövar nu hennes koncept och utbildar butikspersonalen i hur de bäst kan bemöta personer med kognitiva nedsättningar. En av affärskedjans butiker har börjat erbjuda Slow Shopping på tisdagar kl 13-15. Då är särskild personal tillgänglig för att vägleda de kunder som behöver extra mycket hjälp.

MFD:s kunskapsmaterial innhåller bland annat en film med kompletterande fördjupningsmaterial för dagligvaruhandeln om hur man kan underlätta för personer med demenssjukdom. Till materialet hör även en 16-sidig faktaskrift om demenssjukdomar, producerad av Svenskt Demenscentrum. Den presenteras den 29 november då MFD arrangerar konferensen ”Det ska vara lätt att handla”.


Hela kunskapsmaterialet publiceras i mitten av december. Förutom Svenskt Demenscentrum har Alzheimer Sverige, Anhörigas riksförbund och Demensförbundet deltagit i projektet. Organisationen Svensk Dagligvaruhandel har bidragit med branschperspektiv.

Mer info och anmälan till konferensen Det ska vara lätt att handla

 

 

Publicerad 2016-11-13
Senast uppdaterad 13 november 2016 - 20:22Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår