Drottningen fick första exemplaret av ny bok

 
Drottning Silvia tar emot Svenskt Demenscentrums senaste
bok Om demenssjukdom på sjukhus av författaren Kari Molin.

Sjukhusmiljön är sällan bra för personer med kognitiv svikt. En ny bok från Svenskt Demenscentrum tar upp hur den kan förbättras och hur personalen bör bemöta patienter med demenssjukdom.

Om demenssjukdom på sjukhus vänder sig i första hand till de som arbetar inom akutsjukvården. Boken släpptes den 6 september då Drottningen fick ta emot det första exemplaret. Det skedde i samband med att avdelning 1 vid Norrtälje sjukhus certifierades i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Det är den andra sjukhusavdelningen i landet som Silviahemcertifieras.

Att vistas på sjukhus är normalt en svår prövning för den som har kognitiv svikt. Spring i korridorer, många nya ansikten och en lång väntan på undersökningar är både psykiskt och fysiskt påfrestande. Benbrott och hjärtinfarkter kräver akutsjukvård men dessvärre förvärras ofta minnessvårigheter och andra kognitiva symptom under sjukhusvistelsen.

Det är inte helt lätt att förändra en sjukhusavdelning där det ofta är trångt och stökigt. Men med relativt enkla medel kan man ändå kan göra en hel del, det framgår av Svenskt Demenscentrums nya bok som ger konkreta exempel på bra miljöanpassningar. Boken tar även upp centrala frågor som hur kognitiv svikt kan upptäckas och vad man gör när patienten vägrar att bli undersökt eller inte kan förklara var hon har ont.

Boken är den femte i en serie av handböcker som vänder sig till olika målgrupper: anhöriga, biståndshandläggare, hemtjänst och särskilt boende. En handbok för primärvården utkommer nästa år.

Beställ boken i vår webbshop (nytt fönster)
Ladda ned boken som pdf, svartvit version (nytt fönster)

 Läs mer om Silviahemscertifieringen i Norrtälje (nytt fönster) 

Publicerad 2017-09-06
Senast uppdaterad 06 september 2017 - 17:28Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår