Drottningen invigde Silviabo

I lördags invigde Drottningen Silviabo på Ekerö i Stockholm. Det består av ett par tvåplanshus med vardera fyra lägenheter, anpassade för personer med demenssjukdom. Idag tvingas par ofta flytta isär för att livet i bostaden inte fungerar. SilviaBo:s bostäder är utformade för att man ska kunna bo kvar tillsammans, så länge som möjligt.

Pilotprojektet SilviaBo har möjliggjorts tack vare en privat donation av Ingvar Kamprad. Husen är uppförda av BoKlok. Ambitionen är kunna erbjuda liknande bostadslösningar till en rimlig kostnad, främst i Sverige men på sikt även i andra länder. Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Drottningen inviger SilviaBo

Publicerad 2017-05-15
Senast uppdaterad 15 maj 2017 - 13:26Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår