Enkät om att åldras med utvecklingsstörning

Vi behöver din hjälp! Sedan december förra året pågår ett projektarbete som stöds av Arvsfonden. Svenskt Demenscentrum ska tillsammans med FUB ta fram två kostnadsfria webbaserade utbildningar om att åldras med utvecklingsstörning. En utbildning är riktad till personer med utvecklingsstörning och den andra har personal och anhöriga som målgrupp.

Som en del i det här arbetet behöver vi samla in kunskap och erfarenheter från er som står en person med utvecklingsstörning nära. Du är kanske förälder, syskon eller god man. Men du kan även på annat sätt vara bekant med någon som har en utvecklingsstörning.

Vi skulle uppskatta om du ville besvara ett antal frågor i enkäten nedan. Vi vill ta reda på vad du själv, personal och andra i omgivningen behöver veta om åldrandet och utvecklingsstörning. Vi är också intresserade av att veta vad du anser är viktiga kunskaper för personer med utvecklingsstörning att ta del av i en utbildning om hur det kan vara att åldras.

Enkäten fylls i från webben och ligger ute till och med den 26 maj. Till enkäten » (nytt fönster)

Boel Karlin, webb- och mediepedagog
Lars Sonde, projektledare 

Publicerad 2016-05-11
Senast uppdaterad 11 maj 2016 - 15:26Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår