Förslag om att förenkla beslut om hemtjänst

I en ny propositionen föreslår regeringen att det ska bli enklare för kommunerna att erbjuda hemtjänst till äldre personer. Det ska bli möjligt att ge insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större utrymme för delaktighet och självbestämmande. Äldre personer ska i större utsträckning kunna välja vad de vill ha för hjälp, till exempel städning eller matlagning.

Lena Hallengren– Jag vet att det här är efterlängtat av många och jag är glad att vin kan gå fram med ett förslag som kommer att göra äldreomsorgen mer tillgänglig för den som behöver, säger Lena Hallengren, Sveriges nya äldreminister, i ett pressmeddelande.

Även om kommuner inför förenklat beslutsfattande ska möjligheten att ansöka om bistånd på vanligt sätt att finnas kvar. Regeringen hoppas att den nya bestämmelsen ska tona ner ett resurskrävande inledande utredningsarbete till förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet. Förslaget förstärker även inslagen av förebyggande insatser genom att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigare skede. Det kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande äldreomsorg.

Socialstyrelsen kommer att få ett uppdrag att följa upp och utvärdera den nya bestämmelsen. Enligt förslaget ska den träda ikraft den 1 juli 2018.

Läs Regeringens pressmeddelande (nytt fönster)

Senast uppdaterad 21 mars 2018 - 16:47 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår