Ett händelserikt år står för dörren

Arbetet går vidare på bred front för att skapa ett demensvänligt samhälle. Här är ett axplock av viktiga händelser under nästa år.

 • 17 mars lanseras vår webbaserade demenskurs för poliser och ordningsvakter.
 • 21 mars publicerar vi Sexualitet och demenssjukdom, en skrift för yrkesverksamma inom vård och omsorg.
 • 31 mars presenteras lärande exempel under konferensen Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Plats: ABF-huset i Stockholm.
 • 3–4 maj äger Svenska Demensdagarna rum i Göteborg.
 • 18 maj hålls för andra gången Dementia Forum X, ett internationellt möte på Kungliga slottet med forskare, politiker och beslutsfattare.
 • I maj ska framtidens demensboende, Silvia Bo, slå upp portarna på Drottningholm.
 • Under våren ger vi ut en bok om att leva med demens. Målgrupp: personer med demenssjukdom.
 • I mitten av juli samlas forskare från hela världen i London. Alzheimer´s Association håller sin årliga konferens.
 • Regeringens förslag till en svensk demensstrategi presenteras i sommar. Senare under hösten väntas Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för demensvården
 • 2–4 oktober arrangerar Alzheimer Europe sin stora konferens i Berlin.
 • I slutet av året hoppas vi kunna lansera nya avgiftsfria webbutbildningar: Demens och utvecklingsstörning samt Palliation ABC som handlar om god vård i livets slut.

God jul och gott nytt år
önskar vi alla våra läsare på webben!

Publicerad 2016-12-22
Senast uppdaterad 22 december 2016 - 17:27Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår