Krav på läkemedelsgenomgångar fr o m i höst

Äldre personer med demens använder ofta många olika mediciner. Nya regler som träder i kraft den första september säger att sjukvården ska erbjuda dem läkemedelsgenomgångar.

bild på läkemedelDet är Socialstyrelsen som gett ut nya föreskrifter om äldres läkemedelshantering. Bakgrunden är en rad återkommande problem som framkommit i flera studier. Felaktig läkemedelsanvändning hos äldre orsakar skador och onödigt lidande och är en direkt orsak till många akutbesök på landets sjukhus. Äldre personer är mer känsliga för läkemedel och ju fler man använder desto större är risken att de påverkar varandra, något som kan leda till bl a allvarliga biverkningar. 

Den nya föreskrifterna innebär att sjukvården ska erbjuda patienter som är 75 år och äldre och som är ordinerade minst fem mediciner en enkel läkemedelsgenomgång. En sådan ska göras vid besök hos läkare i primärvården, inskrivning på sjukhusklinik, påbörjad hemsjukvård och flyttning till särskilt boende. 

Läkemedelsgenomgången ska kartlägga vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför samt vilka av dessa läkemedel som patienten använder. Läkaren ska bedöma om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker.

En vägledning för läkemedelsgenomgångar väntas i slutet av året.

Publicerad 2012-08-30
Senast uppdaterad 02 april 2012 - 11:13Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår