Högtidlig diplomering och prisutdelning på slottet

Den 18 april diplomerades landets första Silviaarbetsterapeuter och Silviafysioterapeuter. De har gått den tvåriga magisterutbildningen i demensvård vid Karolinska Institutet. Den högtidliga ceremonin ägde rum i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet där även fyra nyutbildade Silvialäkare fick ta emot diplom ur Drottningens hand.

Ingmar Skoog, professor vid Göteborgs universitet, tilldelades Alzheimerfondens stora forskningspris och Michael Schöll, biträdande universitetslektor vid samma universitet, fick ta emot Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare. Foto: Yanan Li

Läs mer på Silviahemmets webb (nytt fönster)

Publicerad 2018-04-19
Senast uppdaterad 19 april 2018 - 14:01Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår