Ladda ned broschyrer om alzheimerläkemedel

bild på läkemedelRegion Skåne har tagit fram 4-sidiga  broschyrer för de symptomlindrande läkemedel som idag förskrivs vid vissa demenssjukdomar, bl a Alzheimers sjukdom. Broschyrerna vänder sig i första hand till patienter och anhöriga och tar bland annat upp hur läkemedlen verkar, hur de ska tas och vilka biverkningar de kan ge.

Broschyrerna har faktgranskats av Emmy Andersson, leg apotekare och verksam vid enheten för kognitiv medicin, Ängelholms sjukhus. De kan laddas ned på Svenskt Demenscentrums webb under Fakta om demens/läkemedel.

Publicerad 2016-05-03
Senast uppdaterad 03 maj 2016 - 13:02Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår