Dags att nominera kandidater till bästa vårdkedja

I fjol fick vårdcentralen i värmländska Likenäs utmärkelsen Bästa primärvårdsenhet. Även i år kommer Svenska Demensregistret (SveDem) att dela ut pris vid sitt årliga möte. Denna gång premieras teamarbete i vårdkedjan. Två priser kommer att delas ut.

Det ena priset går till bästa teamarbetet mellan specialistenhet och primärvård. Det andra går till bästa teamarbetet mellan primärvård och kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård eller särskilt boende).

Nu har ni chansen att nominera er själva eller någon annan som ni anser ha ett bra teamarbete. Skicka in förslag med motivering (max en A4-sida) till SveDems kansli: svedem.karolinska@sll.se Ange kontaktuppgifter, både dina egna och till de personer som representerar de nominerade vårdgivarna. Förslaget ska ha mejlats senast den 15 juni. Ett krav för att kunna bli nominerad är att enheten är ansluten till SveDem.  

Prisceremonin hålls den 14 september i samband med SveDems årliga möte i Stockholm. 

Läs om förra årets prisvinnareLikenäs vårdcentral

Publicerad 2017-04-19
Senast uppdaterad 19 april 2017 - 16:15Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår