Ny specialistutbildning för sjuksköterskor

Hösten 2017 erbjuder Högskolan Dalarna för första gången en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot demensvård.

Utbildningen, som är nätbaserad, fokuserar på personcentrerad vård samt  bedömning, planering och utveckling av hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder. 

Specialistutbildningen ska möta dagens och morgondagens krav på demensvård enligt Lena Marmstål Hammar, programansvarig vid Högskolan Dalarna.

– Det finns en bred arbetsmarknad inom vård av personer med demens. Dessutom ska socialstyrelsen fastslå nya nationella riktlinjer för vård av personer med demens under våren 2017. Den är nu ute på remiss men visar att denna utbildningen svarar väl mot dessa riktlinjer, säger hon i ett pressmeddelande från Högskolan Dalarna.

Sedan tidigare erbjuder Sophiahemmets högskola, i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet, en specialistutbildning i demensvård för sjuksköterskor.

Publicerad 2016-12-29
Senast uppdaterad 29 december 2016 - 17:05Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår