Nytt kunskapsstöd för LSS-personal

Bilder från konferensen Åldern har sin rätt
– om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Foto: Yanan Li 

Torsdagen den 8 mars släppte Svenskt Demenscentrum och Riksförbundet FUB de två första delarna i
kunskapsstödet Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. En ny
webbutbildning och en ny bok presenterades vid en konferens (med samma namn) som samlade drygt
260 deltagare i ABF-huset i Stockholm. Målgruppen är LSS-personal och anhöriga. Allmänna arvsfonden
har bidragit till finansieringen. Här kan du beställa boken och gå till utbildningen.

Den 14 april lanseras den tredje delen av kunskapsstödet, en webbutbildning för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Även det sker vid en konferens i Stockholm. Läs mer på FUB:s webbplats (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår