Så hanterar vi dina personuppgifter

Har du köpt en bok i vår webbshop? Eller registrerat ett konto på vår utbildningsportal? I så fall har du lämnat personuppgifter till Svenskt Demenscentrum. Den 25 maj 2018 införs en ny lag som berör detta och som gäller inom hela EU-området.

Den nya lagen som ersätter PUL heter General Data Protection Regulation, förkortat GDPR. Dess främsta syfte är att säkerställa att personuppgifter som du lämnar till myndigheter, företag och organisationer behandlas korrekt och med respekt för din personliga integritet. Lagen ger dig också rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade om dig och – om du så önskar – få uppgifterna raderade.  

Svenskt Demenscentrum vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med det.

 

Publicerad 2018-05-17
Senast uppdaterad 17 maj 2018 - 11:36Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår