Nybliven 20-åring bryter ny mark

Den 17 maj firade Silviahemmet 20 år. Grundbulten för stiftelsen är utbildning i demensvård. Nu tas också nästa steg, som handlar om boende berättade drottning Silvia.

Om ett år ska de första SilviaBo-husen stå färdiga, två hus med vardera tre lägenheter, intill Silviahemmet på Drottningholm. Tanken är att det ska gå att bo kvar även om partnern fått en demenssjukdom. Den ena går till sitt jobb eller andra aktiviteter, den andra till dagverksamheten på Silviahemmet förklarade Drottningen.

Boendet ska inte vara dyrare än att flertalet har råd. Bakom projektet står Ikea, Skanska, BoKlok och Öhmangruppen. Förhoppningen är att SilviaBo ska byggas på många orter.

– Vi hoppas det blir en svensk förebild, sade drottning Silvia som tillade att detta kan bli grunden till en ny svensk exportindustri.

Närmare 600 personer hade samlats i Aula Medica på Karolinska Institutet för att fira Silviahemmets 20 år, bland dem äldreministern Åsa Regnér. När Silviahemmet startade fanns knappast någon utbildning alls om demens. Att utbildning är vägen till en värdig vård och ett värdigt liv för den som drabbats av demenssjukdom stod klart från start. Det berättade drottning Silvia, vars engagemang gjorde Silviahemmet möjligt, och medgrundaren Claes Dinkelspiel.

– Att skapa livskvalitet livet ut för den som har en demenssjukdom och även för de anhöriga är grunden för Silviahemmet, sade Wilhelmina Hoffman, rektor och verksamhetschef sedan elva år.

Medlet heter Silviahemmets vårdfilosofi, som bygger på den palliativa vårdfilosofin. Professor Barbro Beck-Friis förde in den på Silviahemmet från första början. Det var också hennes initiativ att först utbilda undersköterskor, som står närmast de sjuka. Idag finns 547 Silviasystrar och även 190 Silviasjuksköterskor. Numera utbildas de i samarbete med Sophiahemmets högskola.

Sedan starten beräknas 200 000 personer ha nåtts av någon av Silviahemmets utbildningar, inte bara i Sverige utan i en rad länder.  I Japan har 40 000 utbildats via instruktörer.

Hela verksamheter certifieras, vilket betyder att alla fått utbildning i demens.

– Min vision är att kunskapscertifiera hela Sverige, sade Claes Dinkelspiel.

Nu finns också spetsutbildningar i demens för läkare och för fysio- respektive arbetsterapeuter. Sex internationella Silvialäkare dekorerades av Drottningen – tre från Sverige och vardera en från Tyskland, Luxemburg och Japan. Eftersom lika många blev klara i fjol finns nu 12 Silvialäkare.

Flera stipendier delades ut under dagen, bl a Silviahemmets forskning- och utbildningsstipendium som gick till professor Lars- Olof Wahlund, Karolinska Institutet.

Kari Molin

Publicerad 2016-05-19
Senast uppdaterad 19 maj 2016 - 17:05Newspage © Svenskt Demenscentrum

  


Silviahemmets 20-årsdag
Silviahemmet firar 20 år. Se fler bilder på Hovets webbplats » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår