Sverige och Island saknar demensplan

I Norden beräknas 418 000 personer ha en demenssjukdom. Antalet väntas öka till 778 000 fram till år 2050. Det framgår av en ny rapport från Nordens välfärdscenter som pekar på att endast Danmark, Finland ock Norge arbetar utifrån nationella demensplaner. I den norska planen ingår bland annat en satsning på dagverksamheter som kommunerna är skyldiga att erbjuda fr o m år 2020.

Lars Rottem Krangnes, projektledare för rapporten, säger till Ekot i P1 att Sverige har mycket att lära av sina grannländer:

– Det som har hänt i de här länderna är att efter att man tagit fram nationella handlingsplaner har man fått fler nationella forskningsprogram och databaser kopplade till lokal diagnostisering och vård.

– Man har kunnat samordna nationella och lokala insatser och få mer resurser till demensvården och forskningen kring demens.

Äldreminister Åsa Regnér säger till Ekot att en svensk demensplan är på gång.

– Vi har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en sådan och de ska ge sitt förslag om knappt ett år.

Ladda ned Demens – möjligheter till livskvalitet,
Nordens Välfärdscenter (pdf)

Lyssna på inslag i Ekot (nytt fönster)

 

Publicerad 2016-08-03
Senast uppdaterad 03 augusti 2016 - 10:35Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår