Senast utgivet

Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt – En handbok i bemötande

2015 Jane Cars, Beata Terzis
Litteratur

Boken Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt – En handbok i bemötande ökar kunskapen om kognitiv nedsättning och ger konkret vägledning i hur vårdpersonal och anhöriga kan stödja den drabbade och förbättra livskvaliteten.

Möta människor med rättshaveristiskt beteende - handbok för yrkesverksamma

2015 Jakob Carlander & Andreas Svensson
Litteratur

Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. I sin kamp för upprättelse kan de göra tillvaron nästan outhärdlig för andra.

Om demenssjukdom i särskilt boende

2015 Svenskt Demenscentrum
Litteratur

Ett personcentrerat arbetssätt är A och O för att kunna ge en god vård och omsorg vid demenssjukdom. Hur detta kan se ut i praktiken vill vi förmedla i denna bok. Bemötande går som en röd tråd...

Ett långsamt farväl : om en relation i nöd och lust med Alzheimer

2015 Ulla Assarsson
Litteratur

Efter 9 månaders sjukskrivning och en lång väntan och oro har mina allra värsta farhågor bekräftats. Min man har Alzheimers sjukdom! Han är bara 62 år och vi skulle njuta av livet, barnen och barnbarnen tillsammans.

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar (anhörigskrift)

2015 Svenskt Demenscentrum
Litteratur

Den här skriften ingår i utbildningspaketet Nollvision och vänder sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Din roll är viktig för att kunna förverkliga en demensvård utan tvång.

Senast uppdaterad 27 maj 2015 - 14:58 © Svenskt Demenscentrum

Sök böcker och film

Skriv in valfria sökord i Fritext-rutan, klicka på Sök. Avgränsa sökningen genom att sedan välja:bild på sök

  • en eller flera årtalsgrupper, t ex 2004 – 2000
  • en kategori, t ex Film (utbildning)

 

Fritext

Årtal

Välj kategori

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår