Senast utgivet

En bok för dig med demenssjukdom

2017 Svenskt Demenscentrum
Litteratur

Denna bok vänder sig främst till dig som nyligen har fått en demensdiagnos. Den nnehåller konkreta tips och råd om hur du kan övervinna svårigheter i vardagen och vart du kan...

Sexualitet och demenssjukdom

2017 Svenskt Demenscentrum & Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Litteratur

Vad händer med sexualiteten vid demenssjukdom och hur kan yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom och anhöriga ta upp temat?

Handtag, famntag, klapp eller kyss

2017 Gunilla Matheny
Litteratur

Trots att sexualiteten hela tiden finns runt omkring oss är den fortfarande ett icke-ämne inom vård och omsorg.

Polis och ordningsvakt möter personer med demenssjukdom

2017 Svenskt Demenscentrum
Litteratur

Som polis och ordningsvakt möter du personer med demenssjukdom i olika situationer, förmodligen ofta utan att veta om det. Vilka tecken kan tyda på demenssjukdom? Hur bör du bemöta...

Jag vet inte vad som händer

2017 Anna Norlin
Litteratur

Marias mamma Elsa har blivit demenssjuk. Hon ringer allt oftare, ställer förvirrade frågor och pratar osammanhängande. Ensam i lägenheten hankar hon sig fram. Nyss har hon klarat allt själv, haft många vänner och ett rikt socialt liv.

Senast uppdaterad 08 mars 2017 - 16:28 © Svenskt Demenscentrum

Sök böcker och film

Skriv in valfria sökord i Fritext-rutan, klicka på Sök. Avgränsa sökningen genom att sedan välja:bild på sök

  • en eller flera årtalsgrupper, t ex 2014 – 2010
  • en kategori, t ex Film (utbildning)

 

Fritext

Årtal

Välj kategori

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår