Böcker, rapporter och filmer om demens

I högerspalten kan du söka efter böcker, rapporter och filmer om demens. För doktorsavhandlingar vid svenska universitet, gå till Forskning/Avhandlingar »

Senast utgivet

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar (anhörigskrift)

2015 Svenskt Demenscentrum
Litteratur

Den här skriften ingår i utbildningspaketet Nollvision och vänder sig till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Din roll är viktig för att kunna förverkliga en demensvård utan tvång.

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

2015 Svenskt Demenscentrum
Litteratur

Denna handbok från Svenskt Demenscentrum vill både inspirera och ge verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet.

Utveckling av en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC

2014 Pernilla Malmfors • FoU Närsjukvården i Östergötland
FoU-rapporter

Om demenssjukdom för anhöriga

2014 Svenskt Demenscentrum
Litteratur

En demenssjukdom vänder ofta upp och ned på tillvaron, även för de närmast anhöriga. Många tar på sig en vårdarroll som knappast någon är förberedd på.

Anders vill ha sex

2014 Ola Polmé, Marie Hultén
Litteratur

Det finns nog inget som kan vara så svårt att tala om som demenssjukas sexliv på boendet.

Senast uppdaterad 13 oktober 2014 - 10:13 © Svenskt Demenscentrum

Sök i databas

Skriv in valfria sökord i Fritext-rutan, klicka på Sök. Avgränsa sökningen genom att sedan välja:bild på sök

  • en eller flera årtalsgrupper, t ex 2004 – 2000
  • en kategori, t ex Film (utbildning)

 

Fritext

Årtal

Välj kategori

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår