Senast utgivet

Vision Zero: For Dementia Care without Restraint

2016 Svenskt Demenscentrum
Litteratur

Sometimes, when working with people with dementia, one faces challenging situations. Some symptoms and behaviour are difcult to approach and can lead up to situations where persons are at risk of getting injured. Locking a door, chair trays or tables...

Boken om Stig

2016 Carina Boberg
Litteratur

Carina Bobergs man Stig fick diagnosen Lewy body sjukdom i januari 2012. Men redan 2008 märkte familjen att Stig hade svårt med vissa vardagssysslor. Efterhand blev vardagen allt svårare...

Kommunikation & demenssjukdom – ökad förståelse i samtal och möten

2016 Margareta Skog
Litteratur

Samtal mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom kan ofta skapa missförstånd. Därför ger kunskap om kommunikationens betydelse ökad trygghet och samförstånd.

När inget annat återstår

2016 Mats Ahlstedt
Litteratur

Ella Werner är ny profilerare vid Göteborgspolisen. Som första fall får hon ta sig an mordet på en ung man. Ledtrådarna för henne ut till ett ensligt beläget hus på Brännö utanför Göteborg där den excentriske forskaren Egon Guthlin bor.

Språkstöd till Demens ABC

2016 Svenskt Demenscentrum
Litteratur

Goda språkkunskaper är en förutsättning för att kunna ge god vård och omsorg. Språket är också en nyckel till att kunna etablera sig i samhället och för att få arbete. Varje yrke har sitt språk med olika ord, be­grepp och formuleringar. En ny arbets­bok från Svenskt Demenscentrum...

Senast uppdaterad 09 mars 2016 - 08:39 © Svenskt Demenscentrum

Sök böcker och film

Skriv in valfria sökord i Fritext-rutan, klicka på Sök. Avgränsa sökningen genom att sedan välja:bild på sök

  • en eller flera årtalsgrupper, t ex 2014 – 2010
  • en kategori, t ex Film (utbildning)

 

Fritext

Årtal

Välj kategori

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår