Böcker, rapporter och filmer om demens

OBS! Tekniskt underhåll. Sökfunktionen håller på att uppdateras och fungerar för närvande inte.

Senast utgivet

Om demenssjukdom i särskilt boende

2015 Svenskt Demenscentrum
Litteratur

Senast uppdaterad 27 maj 2015 - 14:58 © Svenskt Demenscentrum

Sök i databas

Skriv in valfria sökord i Fritext-rutan, klicka på Sök. Avgränsa sökningen genom att sedan välja:bild på sök

  • en eller flera årtalsgrupper, t ex 2004 – 2000
  • en kategori, t ex Film (utbildning)

 

Fritext

Årtal

Välj kategori

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår