Projekt "Viktor Vinde" Vägen till ett salutogent arbetssätt i särskilt boende för personer med demenssjukdom

2010
Linda Pettersson, Stina Norell, Madeleine Blusi • FoU Västernorrland

FoU-rapporter

Med utgångspunkt i ett salutogent synsätt har personal på Älandsgården
i Härnösands kommun utvecklat ett nytt arbetssätt för sitt dagliga
arbete. Syftet med utvecklingen var att ge personer med demenssjukdom
goda förutsättningar att behålla sin naturliga dygnsrytm samt att
skapa en harmonisk miljö där de äldre ges möjlighet att behålla sitt
”jag” och därmed känna att de ingår i ett sammanhang.

Med hjälp av olika verktyg, bland annat planeringstid, en tydligt uttalad
vårdfilosofi och förändring av personalens arbetstider har man
uppnått flera positiva förändringar, både för de äldre som bor på
Älandsgården, deras anhöriga och personalen.
                                                                        Ladda ned » (pdf 31 sid)

Senast uppdaterad 17 februari 2011 - 11:52 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår