Ett anhörigstöd för alla?

2019

Kommuner & landsting

Anhörigstöd ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet. Men är det anhörigstöd som enligt lag ska erbjudas, ett anhörigstöd för alla?

Med rapporten Ett anhörigstöd för alla? Erfarenheter av att vara anhörig till en person med kognitiv sjukdom – med fokus på utrikes födda vill Migrationsskolan synliggöra anhörigas röst och har i en regional kartläggning tittat närmare på om det anhörigstöd som erbjuds i de skånska kommunerna är ett anhörigstöd för alla.

Rapporten vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter anhöriga till en närstående med kognitiv sjukdom. Med rapporten vill författarna ge läsaren en möjlighet att reflektera över anhörigas erfarenheter av anhörigstöd.

Migrationsskolan är en del av Kunskapscentrum demenssjukdomar och har ett regionalt uppdrag i Region Skåne. Uppdraget består i att arbeta för jämlik och säker demensvård oavsett bakgrund.

Läs mer om Migrationsskolan » (nytt fönster)
Ladda ner rapporten » (PDF i nytt fönster)
Lyssna på inslag om rapporten från Sveriges radio, P1-morgon » (nytt fönster)

Senast uppdaterad 30 juli 2019 - 08:14 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår