Den lilla boken om demens

2008
Ragnar Åstrand

Litteratur

Sammanfattning av de vanligaste demenssjukdomarna och vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga. Det är en bok för dig som är anhörig eller närstående till någon som fått diagnosen demens, eller vill veta mer om demenssjukdomar men passar även bra för personal inom demensvården.
6:e omarbetade upplagan

Förlag: Pfizer

Senast uppdaterad 02 juli 2015 - 16:09 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår