Guiden till Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

2011
Svenskt demenscentrum

Litteratur

Våren 2010 publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Denna bok är en guide till de viktigaste rekommendationerna för det praktiska vård- och omsorgsarbetet. Guiden utgår från vardagliga möten och situationer och till varje kapitel finns frågeställningar att diskutera på arbetsplatsen. 

Beställ boken i webbshopen »

Senast uppdaterad 13 december 2017 - 11:05 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår