Min syster fick alzheimer - om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv

2011
Iréne Andersson

Litteratur

Moniqa Andersson är bara 58 år då hon får diagnosen Alzheimers sjukdom. I boken beskriver hennes syster, bokens författare, hur hon går bredvid genom sjukdomsförloppet och kämpar för att Moniqa ska få en trygg och fungerande vård på ett demensboende.

Boken skildrar inte bara hur sjukdomen utvecklas och hur närstående drabbas utan den ger även en inblick i hur vårdsystemet fungerar. Iréne Andersson reflekterar över bemötandet inom den kommunala demensvården och psykiatrin samt ger ett antal konkreta råd om vad som skulle kunna förbättras. Hon problematiserar vidare begreppen ”anhörig” och ”anhörigsjukdom” samt tar upp frågor om identitet, etik och ansvar.

Förlag: Gothia Förlag

Senast uppdaterad 02 juli 2015 - 16:09 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår