Om demenssjukdom för hemtjänsten

2014
Svenskt Demenscentrum

Litteratur

Du som arbetar inom hemtjänsten möter personer med minnesproblem och andra kognitiva svårigheter. En del av dem kanske är på väg att utveckla demenssjukdom. Andra kanske redan har en demensdiagnos. I båda fallen ställs du inför olika svåra utmaningar för att kunna ge en god omsorg. 

I den här boken vill vi förmedla praktisk användbar kunskap till dig som arbetar inom hemtjänsten. Boken fokuserar en hel del på bemötande och försöker besvara frågor som: Hur kan personcentrerad omsorg se ut i praktiken? Hur skapar man en god relation till anhöriga? Vad gör man när en person med uppenbara hjälpbehov avvisar hjälp? Boken innehåller också tips och råd om bland annat måltider och munhälsa. Det finns även kapitel om vanliga symptom och fakta om demenssjukdomar. I bokens verktygslåda finns dokument som kan vara användbara i arbetet och som kan laddas ned från Svenskt Demenscentrums webbplats.

Om demenssjukdomar för hemtjänsten ingår i Svenskt Demenscentrums serie av handböcker som vänder sig till olika målgrupper inom vård och omsorg. Böckerna kan läsas fristående men fungerar också som komplement och fördjupning till webbutbildningarna Demens ABC plus.

Beställ boken i webbshopen »

Ladda ned som pdf »

Senast uppdaterad 19 september 2016 - 12:46 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår