Samvaro med personer med demenssjukdom: råd till anhöriga och personal om bemötande

2009
Jane Cars, Birgitta Zander

Litteratur

Boken beskriver strategier för att ta hand om eller leva med personer med demenssjukdom. Här betonas vikten av att stöda individens eget jag utifrån personlighet och erfarenheter hos den demenssjuke och att bibehålla dennes självkänsla trots den mindervärdighet denne kan uppleva inför sin sviktande förmåga.

3:e upplagan

Illustrationer • Nils Pettersson
Förlag: Gothia

Senast uppdaterad 03 september 2015 - 14:43 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår