När kriget är allt du minns – Att lindra PTSD hos äldre

2018
Frida Johansson Metso

Litteratur

När en person som överlevt krig och flykt åldras riskerar traumatiska minnen att komma upp till ytan. Posttraumatisk stress, PTSD, tvingar överlevaren att återuppleva sitt livs värsta händelser om och om igen. Likheterna mellan PTSD och demens i kombination med att symtomen dyker upp sent i livet gör att många äldre feldiagnostiseras.

När kriget är allt du minns är en bok om vikten av att ge rätt vård till äldre för att skydda dem från att kriget till slut är det enda de minns. Den ökar också förståelsen för hur våld och övergrepp påverkar människor livet igenom. Budskapet är att PTSD-patienten inte lider av en obotlig sjukdom utan kan tillfriskna med rätt behandling och bemötande.

Exempel på ämnen som tas upp:

  • PTSD accelererar åldrandet.
  • Kan traumatisering behandlas hos äldre?
  • PTSD ökar risken för demenssjukdom.
  • Vad kan göras för traumatiserade demenssjuka?
  • Flyktingars specifika sårbarhet.

Boken vänder sig främst till personal inom äldreomsorgen, men också till vårdpersonal, socialtjänst och myndigheter.

Förlag: Gothia Fortbildning

Senast uppdaterad 25 april 2018 - 09:25 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår