Vad kan Sverige lära? Tvingande skyddsåtgärder i Norge, England och Holland

2013
Svenskt Demenscentrum

Myndigheter & institut

Tvingande skyddsåtgärder förekommer inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom, trots att användningen saknar stöd i svensk lag. Sedan i början av 1980-talet har detta ämne varit föremål för olika statliga utredningar. Flera lagförslag har presenterats men inget av dem har antagits. År 2010 upphävde Socialstyrelsen de enda föreskrifter som reglerade användningen av tvingande skyddsåtgärder inom demensvården.

Frågan om tvång och skydd i vården diskuteras även internationellt. Norge och England är ett par länder som lagstiftat om under vilka förutsättningar och på vilket sätt tvingande skyddsåtgärder får användas. I Holland ligger ett lagförslag som politikerna snart väntas ta ställning till. Erfarenheter från de tre länderna och vad Sverige kan lära av dem behandlas i denna bok.

Boken är en fristående fortsättning på För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården (2010), även den utgiven av Svenskt Demenscentrum. Tillsammans ger böckerna en god inblick i denna etiskt och juridiskt svåra fråga samt konkreta förslag på viktiga byggstenar i en framtida lagstiftning om tvingande skyddsåtgärder.

Vad kan Sverige lära? Tvingande skyddsåtgärder i Norge, England
och Holland. 
Erfarenheter av lagstiftning och utbildningar inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Beställ via mejl (e-post)
Ladda ned som pdf (80 sid)

Senast uppdaterad 14 november 2018 - 09:16 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår