Video

Bra att veta om demens

Under den vinjetten Bra att veta om demens publicerar Svenskt Demenscentrum korta filmklipp
med olika teman. Från olika delar av landet förmedlas inspiration, idéer och tips som kan skapa
ett bättre liv för personer med demenssjukdom.

Duka rätt till bords På Silviahemmets dagverksamhet står måltiden i centrum. I den här filmen
visar Silviasystrarna bland annat hur de dukar för att underlätta för personer med demenssjukom.

 

Vägled med färg och form Hur förvandlar man, med enkla medel, en institutionsliknande miljö
till ett hemtrevligt boende så att det passar personer med demenssjukdom? Vi besöker Klockarkärleken
i Västerås, ett demensboende som arbetar med vägledande design.

 

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår