Att vårda personer med demens

Utbildningsanordnare: Högskolan Kristianstad

Kursinformation:
Kursen vänder sig till sjuksköterskor som söker fördjupade kunskaper inom området demenssjukdomar. För den som tidigare läst kursen Demenssjukdomar. 

Högskolepoäng: 7,5

Studietakt: 25 %

Studieform: Webbaserad

Plats: Internet

Läs mer »
Senast uppdaterad 08 mars 2016 - 13:19 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår