Vård av personer med demenssjukdom

Utbildningsanordnare: Linköpings universitet

Kursinformation: Kursen vänder sig till dig med vårdyrken som söker fördjupade kunskaper och ökad kompetens i vården av personer med demenssjukdom. Kursen behandlar innebörden av att leva med demenssjukdom ur ett familjeperspektiv, samt hur vården kan organiseras för att skapa goda förutsättningar att stödja och hjälpa personer med demenssjukdom och deras närstående.

Högskolepoäng: 7,5

Studietakt: 100 %

Studieform: Campusförlagd

Plats: Norrköping

Läs mer »
Senast uppdaterad 21 juni 2017 - 16:14 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår