Magisterutbildning i demensvård för läkare

Utbildningsanordnare: Karolinska Institutet

Kursinformation: Magisterutbildningen i demensvård för läkare låter deltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens. Utbildningen har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år.

 

Högskolepoäng: 60

Studietakt: Halvfart under 2 år

Studieform: Distansföreläsningar via internetbaserad lärplattform. 

Läs mer »
Senast uppdaterad 10 januari 2019 - 10:12 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår