Omvårdnad av personer med demenssjukdom

Utbildningsanordnare: Sophiahemmets högskola

Kursinformation: Kursen vänder sig till undersköterskor inom demensvård. Det övergripande målet är att du ska tillägna dig utökade kunskaper om demenssjukdomar och grundläggande omvårdnad för att utveckla en spetskompetens som undersköterska och handledare inom vård och omsorg av äldre med demenssjukdom. 

Högskolepoäng: 7,5

Studietakt: 50 %

Studieform: Distansutbildning, en introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Plats: Stockholm/Internet

Läs mer »
Senast uppdaterad 21 juni 2017 - 16:11 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår