Palliativ vård av personer med demenssjukdom

Utbildningsanordnare: Sophiahemmets högskola

Kursinformation: Kursen vänder sig till undersköterskor inom demensvård. Det övergripande målet är att du utifrån tidigare erfarenheter och den palliativa vårdfilosofin ska tillägna dig fördjupade kunskaper om en aktiv helhetsvård.

Högskolepoäng: 7,5

Studietakt: 50 %

Studieform: Distansutbildning, en introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Plats: Stockholm/Internet

Läs mer »
Senast uppdaterad 21 juni 2017 - 16:12 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår