Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning demensvård

Utbildningsanordnare: Sophiahemmets högskola

Kursinformation: Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor och bygger på ett samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. Den har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som baseras på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående.

Efter fyra godkända kurser (30 hp) utges titeln Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia vid en högtidsceremoni på Silviahemmet, Stockholm.

Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård erhålls vid Sophiahemmet Högskola då alla sju kurserna (60 hp) är genomförda och godkända.

Högskolepoäng: 60

Studietakt: 50 %

Studieform: Distans, en introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Plats: Stockholm/Internet

Läs mer »
Senast uppdaterad 09 januari 2019 - 17:25 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår