Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Utbildningsanordnare: Karolinska Institutet

Kursinformation: Demenssjukdomar är en bidragande orsak till funktionshinder och beroende och har fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser för patienten, vårdgivare, familjer och samhället. Deltagarna kommer genom utbildningen få ökad kompetens att utveckla evidensbaserad och effektiv vård enligt moderna strategier för demensvård.

Utbildningen vänder sig till arbetsterapeuter och fysioterapeuter och är framtagen i samarbete med Silviahemmet. Efter examen erbjuds titeln Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut, Silviahemmets diplom samt dekoration, som utdelas av H.M.Drottningen.

Högskolepoäng: 60

Studietakt: 100 %

Studieform: Uppdragsutbildning/distans

Läs mer »
Senast uppdaterad 18 april 2018 - 11:38 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår