Att leva med demenssjukdom

Utbildningsanordnare: Linköpings universitet

Kursinformation: Syftet med kursen är att studenten ska erhålla forskningsbaserad kunskap om demenssjukdom speciellt den levda erfarenheten av demenssjukdom. Fokus är på hur personer med demenssjukdomar kan samhandla med andra personer, exempelvis i samtal och gemensamt berättande, matlagning och andra vardagliga aktiviteter. Speciell vikt läggs vid hur den forskningsbaserade kunskapen kan omsättas i de vardagliga mötena med personer med demenssjukdom inom omsorg och vård.

Högskolepoäng: 15

Studietakt: 50 %

Studieform: Campusförlagd

Plats: Norrköping

Läs mer »
Senast uppdaterad 21 juni 2017 - 15:09 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår