Nya kurser vid Skånes kunskapscentrum

Kunskapscentrum för geriatrik i Skåne erbjuder två nya utbildningar. Den ena vänder sig till dig som vill anordna stödgrupper för anhöriga.

Under utbildningsdagen ges tips och råd inför uppstart av anhöriggrupper. Kursdeltagaren får ett färdigt utbildningspaket på ett USB-minne som sedan kan användas i framtida anhörigstödgrupper. Utbildningen ges vid sex olika tillfällen, första gången den 28 oktober 2014.

Nytt i Kunskapscentrums kursutbud är en tvådagarsutbildning i specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom. Här presenteras en arbetsmetod som bygger på s k salutogent synsätt. Metoden fokuserar på det ”friska” och utgår från hur personer med demenssjukdom vill ha det för att må bra. Utbildningen vänder sig till samtliga ykesgrupper och ges första gången under vårterminen 2015.

Ladda ned hela kursprogrammet »

Senast uppdaterad 11 januari 2018 - 11:06 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår