Nytt kursprogram från Kunskapscentrum demenssjukdomar

bild Kunskapscentrum demenssjukdomarKunskapscentrum demenssjukdomar vid Region Skåne erbjuder en rad olika kurser och utbildningar bland annat i RUDAS, det mångkulturella kognitiva bedömningsinstrumentet som rekommenderas i de senaste nationella riktlinjerna.

Här är länk till samtliga kurser till och med vårterminen 2019 (nytt fönster)

 

Senast uppdaterad 13 augusti 2018 - 16:25 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår