Kursprogram från Kunskapscentrum demenssjukdomar

bild Kunskapscentrum demenssjukdomarKunskapscentrum demenssjukdomar vid Region Skåne erbjuder en rad olika kurser och utbildningar bland annat i RUDAS, det mångkulturella kognitiva bedömningsinstrumentet som rekommenderas i de senaste nationella riktlinjerna.

Här är länk till utbildningskalender (nytt fönster)

 

Senast uppdaterad 07 februari 2019 - 10:33 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår