Nytt kursprogram från Kunskapscentrum demenssjukdomar

bild Kunskapscentrum demenssjukdomarKunskapscentrum demenssjukdomar vid Region Skåne erbjuder en rad olika kurser och utbildningar bl a i RUDAS, det mångkulturella kognitiva bedömningsinstrumentet som rekommenderas i de senaste nationella riktlinjerna.

Kurserna vänder sig till främst till vårdpersonal i Skåne. Intresserade utanför Skåne sätts upp på reservlista och får delta i mån av plats och till en extra avgift. Ladda ned kurskatalogen för 2018 (pdf)

Senast uppdaterad 11 januari 2018 - 17:54 © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår