plus Primärvård i siffror

Kartan uppdateras en gång per kvartal.

Västernorrlands län

Stockholms län

Västmanlands län

Södermanlands län

Skåne län

Örebro län

Gävleborgs län

I Gävleborg har man precis påbörjat utbildningsarbetet och till hösten kommer man att börja utbilda samtliga.

Jämtlands län

Västerbottens län

Östergötlands län

Norrbottens län

Blekinge län

Kronobergs län

Hallands län

Jönköpings län

Gotlands län

Uppsala län

Västra Götalands län

Kalmar län

Dalarnas län

Värmlands län

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår