plus Primärvård i siffror

Kartan uppdateras en gång per kvartal.

Västernorrlands län

Stockholms län

Västmanlands län

Södermanlands län

Skåne län

Örebro län

Gävleborgs län

I Gävleborg har man precis påbörjat utbildningsarbetet och till hösten kommer man att börja utbilda samtliga.

Västerbottens län

Jämtlands län

Blekinge län

Hallands län

Norrbottens län

Jönköpings län

Östergötlands län

Kronobergs län

Uppsala län

Gotlands län

Västra Götalands län

Kalmar län

Värmlands län

Dalarnas län

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår