Utredning & diagnos

bild på verktygslådaAnvändbara redskap som komplement till ditt lokala vårdprogram.

FÖRE DIAGNOS

Anhörigintervju
Ett redskap för anhörigintervjun. Ladda ned » (pdf, 6 sid)

Klocktest  Ladda ned » (pdf, 2 sid)

MMSE-SR
Ett nationellt standardiserat MMSE, framtaget av
Svensk Förening för Kognitiva Sjukdomar. 
Ladda ned » (pdf, 5 sid)

MMSE-SR utbildningsfilmer
Del 1, Introduktion » (6:31 min, YouTube)
Del 2, Genomförande » (5:35 min, YouTube)
Del 3, Diskussion om bedömning » (8:13 min, YouTube)

Skiktröntgen • Tips på remiss  Ladda ned » (pdf, 1 sid)

Kognitiv checklista 
Ett komplement till ADL-taxonomin, framtaget i Örebro län.
Ladda ned » (pdf, 11 sid)

Ställa diagnos Råd till läkaren Ladda ned » (pdf, 1 sid)

Typ av demenssjukdom 
Karaktäristiska drag vid några demenssjukdomar. Ladda ned » (pdf, 1 sid)

ICD10  Vanliga diagnoskoder Ladda ned » (pdf, 1 sid)

SveDem » (nytt fönster)


EFTER DIAGNOS

Faktablad om demens på olika språk  Läs mer » (nytt fönster)

Planeringsunderlag till biståndshandläggare
Ett exempel på hur ett underlag kan se ut. Ladda ned » (pdf, 1 sid)
Ett underlag att skriva ut och fylla i. Ladda ned » (pdf, 1 sid)
Fyll i direkt på datorn. Ladda ned » (word)

Tips färdtjänstintyg Ladda ned » (pdf, 1 sid)

Utbildning om teknik och demens 
Ett självstudiematerial från Hjälpmedelsinstitutet.
Läs mer » (nytt fönster)

Blankett för återkallande av körkort  Ladda ned » (pdf, 2 sid)

Blankett för utredning av godmanskap  Ladda ned » (pdf, 2 sid)

Blankett för utredning av förvaltarskap  Ladda ned » (pdf, 2 sid)

Senast uppdaterad 13 april 2015 - 16:02 © Svenskt Demenscentrum

logga

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår